poniedziałek, 5 listopada 2012

Kacper prezentuje...

Przy okazji prezentacji naszych zielników okazało się, że Kacper nie tylko zgromadził roślinne okazy, ale również na fotografiach utrwalił piękne drzewa w swoim najbliższym otoczeniu. Dzięki życzliwości Rodziców Kacpra możemy pokazać Wam ciekawy album.

1 komentarz: