niedziela, 2 czerwca 2013

Nagroda specjalna dla Karoliny

Kolejny sukces artystyczny naszej uczennicy. Tym razem  Karolina spośród 46 uczestników konkursu recytatorskiego w Milówce swoją nowatorską i jednocześnie aktorską recytacją "Lokomotywy" zdobyła nagrodę specjalną. To ogromny sukces. Jesteśmy z Ciebie dumni, Karolinko....
Dodać należy, że Karolina jest aktorem (recytatorem, reżyserem) niezależnym. Realizuje jedynie swoje wizje, swoje pomysły. Nie ulega i nie poddaje się sugestiom innych. Okazuje się, że jest w swej artystycznej wizji i realizacji bardzo skuteczna. A intuicja jest jej najlepszym doradcą. Cieszy się tym, co robi, dzieli swoimi pomysłami, ale jest też bardzo surowa wobec siebie, dostrzega swoje słabości i mocne strony...Realnie ocenia swoje możliwości. I to, co robi, czyni z pasją...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz