czwartek, 3 października 2013

Zabawy podwórkowe...

... znane przez dorosłych, ale czy przez nasze dzieci? Dzisiejszy temat zajęć skłonił mnie do refleksji i poszukiwań informacji na temat zabaw podwórkowych. Znalazłam ich bardzo wiele. Co dają zapomniane zabawy podwórkowe naszym dzieciom? Przede wszystkim zapewniają niezbędną dawkę ruchu. Uczą przestrzegania reguł, które są integralną częścią tych zabaw. Uczą wygrywać i przegrywać,  a to bardzo ważna umiejętność we współczesnym świecie. Życie to sukcesy, ale również porażki, z którymi trzeba się zmierzyć. Dają możliwość obcowania z innymi dziećmi, poza rodziną. Uczą więc zasad współżycia z innymi, uczą radzenia sobie z różnymi emocjami - z gniewem, złością, ale też stwarzają możliwość pomagania sobie nawzajem, relacji  z innymi.
Reaktywujmy zabawy podwórkowe, a ja zachęcam do lektury.
Tutaj można powspominać...
Pieter Bruegl Zabawy dziecięce
foto: commons.wikimedia.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz