piątek, 8 listopada 2013

Długi weekend...

...a przynajmniej o jeden dzień dłuższy niż zwykle. Czas na odpoczynek.  A z okazji Święta Niepodległości piosenka, która najbardziej wpisuje się w klimat tego dnia.
Marek Grechuta "Ojczyzna"I czas na refleksję...

Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach:
Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli. 
Paulo Coelho

2 komentarze: