środa, 27 listopada 2013

Zadania z treścią...

... to ważna sprawa w edukacji matematycznej i wymaga wielu operacji umysłowych dziecka.
Aby rozwiązać zadanie z treścią (zadanie tekstowe) dziecko musi:
  • skoncentrować się  i skupić uwagę,
  • wysłuchać lub przeczytać ze zrozumieniem tekst,
  • zapamiętać treść oraz pytanie w zadaniu,
  • odtworzyć w myśli treść i pytanie,
  • odszukać  w treści powiązań i zależności, wyłuskać dane i niewiadome w zadaniu (kupił, zapłacił, wydał, dostał, dołożył, o tyle więcej, o tyle mniej....),
  • przełożyć te zależności na formułę matematyczną: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
  • obliczyć wynik czyli wykazać się umiejętnościami rachunkowymi,
  • odpowiedzieć na pytanie końcowe.
Zobaczcie, jak wiele  funkcji dziecięcego mózgu uruchamia się podczas rozwiązywania zadań tekstowych. Każde takie zadanie stymuluje jego pracę i powoduje rozwój. Jak wiele umiejętności dziecko nabywa i doskonali? 
A co się stanie, jeśli wyręczymy dziecko w rozwiązywaniu zadania tekstowego? Przeczytamy za niego, podyktujemy działanie i odpowiedź???  Pozbawimy dziecko możliwości kształtowania tylu ważnych sfer rozwoju umysłowego. Będzie szybko i sprawnie, ale niestety bezowocnie...

Wyłuskanie tego, co najważniejsze w zadaniach tekstowych, pomogła mi jak zwykle niezastąpiona książka, którą widzicie na zdjęciu...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz