piątek, 28 lutego 2014

Utrwalamy tabliczkę mnożenia

Wreszcie są! Dotarły wymarzone i zamówione gry z tabliczką mnożenia. Rada rodziców zakupiła nam pięć zestawów. W każdą grę może grać od 2 do 6 uczniów, więc starcza dla całej klasy. Jest to gra edukacyjna typu MEMO. Piękne kolorowe karty z działaniami oraz z wynikami. Dopasowane do siebie obrazami.
Niektóre dzieci mają trudności z zapamiętywaniem liczb, które są wynikami mnożenia, a tak naprawdę mają trudność z zapamiętaniem obrazu liczby. Ta inteligentna gra pozwala dzieciom utrwalać obraz liczby poprzez wizualizację. Uczą się więc mimo woli. ćwiczą też koncentację i pamięć. Poprzez zabawę, bez stresu, w gronie kolegów.
Inne zalety wykorzystania gier w edukacji wczesnoszkolnej to:
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad. Każda gra ma przecież swoje reguły, narzucone lub ustalone przez grupę, które  każdy uczestnik musi przestrzegać.
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką i reagowaniem na sukces kolegów.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy: rozdanie, ułożenie kart  na stole, sprzątanie, wspólna odpowiedzialność za wykonanie zadania.
  • Stwarzanie sytuacji, w których uczeń "trenuje" swoją osobowość: uczy się cierpliwości, uczciwości, reagowania na błędy, czasem ustąpienia innym lub wyrażania swoich racji w sposób nie naruszający godności kolegi.
  • Kształtowanie umiejętności odnalezienia się w określonych ramach czasowych wyznaczonych w ramach toku lekcji: teraz gramy, ale za chwilkę kończymy...
  • Dziecko uczy się bawiąc, uczy się mimo woli.
Zobaczcie kilka zdjęć...
Mamy też karty do nauki tabliczki mnożenia, ale tutaj wizualizacja jest już bardzo schematyczna. Wykorzystujemy je również na lekcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz