piątek, 7 marca 2014

Porusz umysł

Zajęcia pozalekcyjne dla tych, którzy lubią "męczarnie matematyczne". Uczniowie przygotowują się do konkursu matematycznego KANGUR. To bardzo intensywne zajęcia. Wysiłek intelektualny ogromny. Uczniowie pracują wytrwale. Każdy inaczej: niektórzy w skupieniu, niektórzy bardzo głośno wykrzykują swój tok myślenia. Na siedząco, na stojąco. Z wypiekami na twarzy, z zadumą, z radością, z dużym wysiłkiem, ze zmęczeniem. Z intuicją, wyobraźnią często nie przekładającą się na słowa. Jest to trud, który bardzo intensywnie pobudza i stymuluje mózg. Ogromna radość uczniów i nauczyciela, kiedy odkrywamy, że odpowiedzi są prawidłowe. Każdy swoimi drogami dochodzi do celu czyli do rozwiązania.
Co dają nam kangurowe zajęcia?
  • Pokazują, że matematyka to nie tylko rachowanie i świat liczb.
  • Dają możliwość pokazania różnych sposobów dotarcia do prawidłowej odpowiedzi: często przez wizualizowanie (rysunki matematyczne), przez eliminowanie błędnych odpowiedzi, poszukiwanie metodą prób i błędów.
  • Uczą cierpliwości, odchodzenia od schematów, kierowania się intuicją.
  • Rozwijają logiczne myślenie dzieci.
  • Nauczycielowi uświadamiają potęgę umysłów dziecięcych, nieskażonych jeszcze wyższą matematyką.
  • Pozwalają uczniom na samodzielne dochodzenie do rozwiązań, bez sterowania i wskazywania sposobów  przez nauczyciela.
Z moich obserwacji wynika, że uczniowie uczestniczący w zajęciach są bardzo wytrwali. Kiedy ja już mam dość, bo zadanie zmusza mnie do dużego wysiłku intelektualnego, oni nigdy nie zawodzą, biorą to na swoje barki. Czasem się licytują, czasem się kłócą. Mogę na nich polegać, bo zawsze któreś z nich wpadnie na ten jeden genialny pomysł i wtedy ja uczę się od moich uczniów. To przyjemne uczucie...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz