piątek, 30 maja 2014

Algorytm mnożenia pisemnego, czyli...

...sposób na tabliczkę mnożenia. Podstawa programowa nie obejmuje algorytmów działań pisemnych. Stwierdziłam jednak, że mnożenie pisemne to skuteczny sposób na utrwalanie tabliczki mnożenia. Jak wszyscy wiemy, tabliczkę mnożenia trzeba powtarzać często. Niekiedy kilka dni przerwy i uczniowie zapominają poszczególne iloczyny. Należy więc różnymi sposobami radzić sobie z tym matematycznym wyzwaniem. A ponieważ mnożenie pisemne ma posmak nowości, daje dużo frajdy i uczniowie chętnie je wykonują. Muszę przyznać, że mnożą coraz sprawniej, coraz szybciej i bardzo wytrwale wykonują działania.
Wnioski moich obserwacji wysnute są z obserwacji na lekcji matematyki, ale również na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz